TÄHTIS TEADAANNE!

 

Hetkel on aktiivne üldine viirusnakkuste leviku periood. Vanemaealised ja krooniliste haigustega inimesed on kõige suurema riskiga sihtrühm koroonaviiruse COVID-19 suhtes.

Soovime hooldekodus viibivaid  kliente, kelle immuunsüsteem on nõrgem, võimaliku nakatumise eest kaitsta.

 

VASTAVALT VABARIIGI VALITSUSE KEHTESTATUD ERIOLUKORRALE ON HOOLDEKODU KÜLASTAMINE KEELATUD!


Jälgime  olukorda ning anname teada, kui hoolealuseid võib taas külastada.

Infot saab kodulehelt www.tabiveresotsiaalkeskus.ee või Tabivere Sotsiaalkeskuse Facebooki lehelt.

 

Kõige õigema ja ajakohasema info koroonaviiruse COVID-19 kohta leiate Terviseameti kodulehelt: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

 

10.03.2020

NB! Seoses kriitilise olukorraga, ei ole võimalik tellida  sotsiaaltranspordi sõite. 


_________________________________________________________________________________________________________
Tabivere Sotsiaalkeskus on loodud 5.mail 1997.aastal. Oleme Tartu Vallavalitsuse hallatav asutus.

Meil on kolm tegevussuunda: üldtüüpi hooldekodu eakatele ja puuetega inimestele ning päevakeskus psüühiliste erivajadustega inimestele (osutatakse igapäevaelu toetamise teenust, toetatud elamise teenust ning töötamise toetamise teenust), Lisaks pakume sotsiaaltranspordi teenust.