Tabivere Sotsiaalkeskus on loodud 5.mail 1997.aastal. Oleme Tartu Vallavalitsuse hallatav asutus.


Meil on kolm tegevussuunda: üldtüüpi hooldekodu eakatele ja puuetega inimestele ning päevakeskus psüühiliste erivajadustega inimestele (osutatakse igapäevaelu toetamise teenust, toetatud elamise teenust ning töötamise toetamise teenust), Lisaks pakume sotsiaaltranspordi teenust.